Renar från IdreRenar är de djur med snabbast växande horn i världen. Kan växa upp till 2 cm/dag!
Copyright Benny Johnsson Gealtan, Idre Sameby.

 

Renen gjorde det möjligt att bo i kallt klimat

Renen var en viktig orsak till att vår ursprungsbefolkning samerna kunnat livnära sig långt upp i norr i Sápmi långt innan våra nordiska länder bildades. Den äldsta boplatsen i Sverige finns ett par mil öster om Arjeplog vid en sjö Dumpok-jauratj och här levde människor för nästan 10.000 år sedan.

Samerna har liksom många andra ursprungsbefolkningar trängts undan från mark, och berövats sitt språk och sin kultur. Det har uppmärksammats allt mer i Sverige bland annat genom kulturen, musiken och sången.

 

Inga vilda renar finns numera

Då fångades vildren, medan idag finns inga vilda renar utan alla renar ägs och sköts av samer och är halvtama. Fortfarande livnär sig cirka 4.500 samer i Sverige delvis på rennäring, ofta kompletterat med jakt, fiske och turism. Idag bedrivs rennäringen på ett modernare sätt och förflyttning sker inte längre med skidor utan med skoter, motorcykel, lastbil och ibland helikopter. Renhundar är inte heller längre vanligt, även om de fortfarande ibland används vid ihopsamling.

 

Renar behöver kyla för att må bra

Renen är anpassad för ett liv i kallaste norr, och behöver snö och kyla för att må bra, och får problem när klimatet blir varmare. Renen är ett litet, kompakt hjortdjur bara hälften så hög som älgen och med en vikt på cirka en femtedel.

 

Renskinn isolerar extremt väl

Renpälsen är fantastisk och isolerar extremt väl mot kyla, snö och regn. Vattnet rinner av och tränger inte in till huden. Pälsstråna är ihåliga vilket ger den fenomenala isoleringen. Till och med renens mule är hårbeklädd. Svansen är liten och öronen rundade för att inte förfrysas.

 

Visste du att:

  • Både honan och hannen har horn och kalvarna får horn redan första sommaren? Sarven (hanen) har störst och fäller sina på hösten/vintern medan vajan (honan) behåller sina ända till kalvningen på våren. Det ger henne fördelen under vintern att kunna mota bort även större sarvar från det bästa betet.

  • 1 500 ton renkött äts i Sverige per år?

  • En ren väger mellan 60-150 kg där sarven är den som väger mest.

  • Det finns både fjällren och skogsren som underart. Skogsrenen är större än fjällrenen.

  • Det finns mer än 250 000 renar i Sverige på vinterhalvåret.

Vill du köpa ett vackert och värmande renskinn - så hittar du renfällar här! Och mindre sittlappar av renskinn här.