bästa veden elda med
Bra ved att elda med är t ex björk om man vill ha sprättfri ved med högt värmevärde.

 

Vilken ved är bäst att elda med?

 

Björk är ett eftertraktat vedslag för den som har öppen spis eller eldar utomhus och samlas kring elden. Den sprätter inte som barrved gör.

Björk har ett högt energiinnehåll vilket också gör det eftertraktat som ved när du vill värma ditt hus. Däremot är det inte det träslag med allra högst värmevärde.

 

 

Ved med det högsta värmevärdet

Den energirikaste veden som ger dig mest värme är hårda trädslag som ek, äpple, rönn och lönn och först därefter björk.

Björk är dock det absolut vanligast trädslaget att elda med om man vill ha sprättfri ved. Annars är det vanligt att elda med gran och tall.

När det gäller våra vanligaste trädslag för vedeldning har ek- och björkved det högsta energiinnehållet. Barrträd har lägre energiinnehåll, tall något högre än gran.

Även lärk går förstås att elda för den som har tillgång till det, men som alla barrträd sprätter den.


Den som eldar i eldstäder och pannor bör se upp lite så att man inte kommer upp i för höga temperaturer i sin eldstad om man använder träslag med riktigt höga värmevärden. Då kan man behöva blanda in ved med lägre värden.

 


Ved som brinnerElda inte med sur och rötangripen ved - det släpper ut giftiga gaser.

 

 

Frisk, torr ved av hårt träslag ger mest värme

Har veden angripits av röta får den ett minskat värmevärde.

 

Högst värmevärde har alltså torr ved och ved från trädslag med hög densitet. Den ved från delar av barrträd som har mycket kåda har förhöjt energiinnehåll.

 

Den som värmer upp sitt hus med ved får bättre ekonomi i uppvärmningen genom att köpa frisk ved av god kvalitet med högt värmevärde.

Ved av samma trädslag kan alltså ha olika värmevärde beroende på kvalitet. Gammal sur, rötangripen ved är inte mycket att ha – och är bra varken för plånboken eller hälsan.Energiinnehåll i olika trädslag

Energirikast trädslag i fallande ordning: (individuella skillnader kan förekomma)

 

Syren

Ek

Äpple

Bok

Rönn

Alm

Lönn

Björk

Tall

Gran

Asp

Al


Den här texten ingår i en artikelserie om ved och vedhantering. Övriga artiklar hittar du längst ned på denna sida om vedförvaring utomhus där du även kan köpa snygg vedförvaring utomhus av corten. Vi har även manuella vedklyvar att köpa här.