Torka vedHur länge behöver den kluvna veden torka? Minst över sommaren - men gärna längre.

 

 

Torka ved - hur länge och hur?

Torr ved är bra ved. Men hur torkar man ved på bästa sätt - och hur länge? Svaren hittar du nedan!

 

Innan man förvarar veden utomhus behöver den först klyvas för att underlätta att den torkar. Barken och nävern finns ju till för att skydda trädet från uttorkning, så det gäller att öppna upp så att torkprocessen kan komma igång. Det gör du genom att klyva veden. Små vedpinnar kan rundbarkas för att torka snabbare.

Efter klyvning behöver veden torka ordentligt för att bli ved med högt värmevärde utan mögel eller röta. Man brukar sikta på en fukthalt på under 20 procent. Det går att mäta fukthalten med en elektronisk fuktmätare.

Veden travas med barken nedåt för att fukten därmed dunstar något fortare från vedträna, även om den staplad mest dunstar från ändträet. Korta vedträn torkar därmed snabbare än långa.

 

 

Varför ska man elda med torr ved?

  • Den möglar och ruttnar inte

  • Har ett högt värmevärde och är därmed mer ekonomisk

  • Avger mindre farliga gaser när den eldas

  • Du slipper tjärbeläggning i skorstenen vilket kan orsaka den fruktade sotelden

  • Veden är lätt att tända

 torka ved
Hur lång torktiden är för ved beror på hur bra torkförutsättningarna är. 

 

 

Hur länge bör veden torka?

Det går aldrig egentligen att säga hur länge ved ska torkas. När fukthalten skjunkit till ca 20 procents fukthalt - då är den redo att användas. Och hur lång tid det tar beror förstås på hur goda torkförutsättningar som den fått genom:

 

  • Skydd från nederbörd

  • Värme

  • Ventilation

 

Men om man ändå vill ha ett hum om hur länge veden behöver torka:

 

Ved behöver ofta torka minst över sommaren, men gärna åtta månader. Man kan låta veden fortsätta torka i exempelvis vedboden ytterligare ett år för att bli riktigt torr.

 

Vill man ha längre torktid får man klyva och torka inte vinterns, utan nästkommande vinters ved. En del anser alltså att det är bäst att låta veden torka två år innan den eldas. Så lång torktid gäller framförallt för hårda vedslag som ek medan tall och gran, men även björk brukar torka över sommaren.

 

Man kan dela in vedboden i två olika sektioner – en del för ved som är två år gammal och ska eldas under denna säsong. Och en del med färskare ved som ska torka ytterligare ett år innan eldning.

 

Det här är riktlinjer men i verkligheten kan torktiden variera mycket beroende på väder och vind och hur du förvarar veden medan den torkar. Och ved ska aldrig torka längre än 4 år - då har förruttningsprocesserna börjat göra att värmevärdet sjunker betydligt.

 

Något som också spelar stor roll för torktiden är träslaget. Hårda träslag tar betydligt längre att torka. Till de hårda träslagen hör ek och bok med riktigt långa torktider bortåt två år. Björk går lite snabbare att torka och tall och gran har kortast torktid där ett drygt halvår kan räcka om torkförutsättningarna är goda. 

 

 

Vilken fukthalt ska ved ha?

Man vill ogärna ha fuktigare ved än 20 procents fukthalt. Färsk ved innehåller så mycket vatten som 45-50 procent. Torka din ved till 15-20 procents fukthalt, det är optimala fukthalter.

Det finns elektroniska fuktmätare som man kan använda för att mäta fukthalten i trä. Man kan även ta till knepet att slå ihop två vedträn och är de torra känner och hör man det – fuktigare vedträn ”klonkar” inte på samma sätt. Men det är inte ett säkert mått på rätt fukthalt - du kan bara skilja ur alldeles för våta vedträn på det här sättet.

Ved kan torkas för torr. Är fukthalten under tio procent brinner den väldigt snabbt och hinner därmed inte ge så mycket värme. Därtill innehåller röken högre halter av kolväten och sot.  Källa Naturvårdsverket.

 

VedstapelLuft som cirkulerar mellan vedträna torkar veden bra.

 

 

Så kan du torka ved utomhus

Bäst är att låta veden torka utomhus först, så att vinden kommer åt ordentligt, innan man tar in den i sin vedbod för förvaring. Att på en gång fylla hela vedboden med fuktig färsk ved brukar inte ge förutsättning för bra torkning. Man behöver inte ta in ved i en vedbod, har man en bra vedförvaring utomhus med tak går det bra att fortsätta förvara den där tills man ska använda den.

För torkning av ved utomhus välj en plats där vinden kommer åt ordentligt och gärna soligt. Förvara inte veden direkt på marken då den tar åt sig av markfukten.

Att lägga en presenning direkt på ved är inte bra, annat än just när ett skyfall drar över. Sedan behöver presenningen lyftas bort. Bättre då med ett tak över veden, med en luftspalt mellan ved och tak. Översta raden på vedstapeln kan man trava med barken uppåt om man inte har något tak.

Man behöver inte trava veden snyggt, det går också att låta den ligga i en hög, men om möjligt inte direkt på marken, lägg lastpallar eller liknande under. Huvudsaken att det är luftigt runt veden. 

Vill du veta mer hur man förvarar ved utomhus - läs här!

 

 

Sluttorka veden inomhus om möjligt

Den allra sista torkningen kan ske i huset när man burit in veden. En del säger att veden bör förvaras inomhus uppåt två veckor före användning - men inte längre - då blir veden för torr.

Ved som ska tändas får gärna hålla rumstemperatur för bästa antändning.

 

 ved som brinnerVid 15-20 procents fukthalt brinner veden som bäst.

 

 

Vill du läsa mer om ved och vedhantering så hittar du artiklar längst ned på sidan vedförvaring utomhus 

 

 

Smart Fritid har produkter för vedförvaring utomhus och manuell vedklyvning - köp fraktfritt av oss!